• #1
  • #2
  • Zoom+
Chọn server #2(nếu có) khi không xem được server #1. VLXX hoạt động tốt nhất(xem 1080p mượt) trên trình duyệt Firefox.
FSET-712
vlxxx.net/1007
Chú ý: Phim trên có 3 phần với các nội dung hoàn toàn khác nhau, title Qua nhà chơi, lén đụ con gái của bạn được lấy từ đoạn 2 trong phim, các bạn chú ý nhé.

Nhớ xóa lịch sử duyệt web(phim tắt Ctrl + Shift + Delete) hoặc bật tab ẩn danh trước khi vào VLXX(Ctrl + Shift + N) để không ai biết bạn đã xem gì.

VLXXX.NET có tên miền chính là VLXXX.NET, nếu không vào được .tv thì bạn hãy vào .com .

X